spacer  
spacer
spacer
 
spacer

Tegenwoordige tijd

tegenwoordige tijd 1  (stam)

tegenwoordige tijd 2  (stam +t)                             

tegenwoordige tijd 3 (eenvoudig)

tegenwoordige tijd 4

tegenwoordige tijd 5

tegenwoordige tijd 6

klas L1D  

afscheid H2z2----       

Bron: werken met het werkwoord Thieme 

tegenwoordige tijd a1  

tegenwoordige tijd a2

tegenwoordige tijd a3

tegenwoordige tijd a4

tegenwoordige tijd a5

tegenwoordige tijd a6

tegenwoordige tijd a7

tegenwoordige tijd a8   cc

 

Oefeningen zonder spieken en uitleg
Bron: spelling en dictee Thieme (gekoppeld)

A1tt     

A2tt    

A3tt   

A4tt   

A5tt  

Oefeningen gekoppeld aan 0104 1,2 v.t. en 
0104 1, 2, 3 v.d. 
Bron: Onder Controle Thieme Meulenhoff

0104tegtijd1  

01014tegtijd2