6 (volt. deelwoord als bijv. naamwoord)

Vul het bijvoeglijk naamwoord in. (Het ingevulde woord is GEEN werkwoord!)

Schrijf de bijvoeglijke naamwoorden gewoon op zoals je het hoort! Als het voltooid deelwoord op ..EN eindigt dan eindigt het bijvoeglijk naamwoord ook op ..EN. Eindigt het voltooid deelwoord op ..T of..D dan gewoon meteen een E plakken.
Het ijzer is GEBOGEN. Het GEBOGEN ijzer is kapot.
De weg is VERBREED. De VERBREDE weg is mooi.

1 Het (verwennen) kind moest een toontje lager zingen.
2 De pas (herstellen) dijk bezweek opnieuw.
3 De (verloten) prijzen waren waardevolle schilderijen.
4 De (aanwenden) medicijnen hebben de zieke genezen.
5 Gelukkig kon het (smeden) komplot bijtijds worden verijdeld.
6 Eindelijk was het lang (verwachten) ogenblik aangebroken.
7 De (vereisen) maatregelen zullen spoedig worden genomen.
8 De dames keken naar de schitterend (verlichten) etalages.
9 Het gelukte de sleepboot het (stranden) schip vlot te krijgen.
10 Het modern (inrichten) landhuis is voor acht ton verkocht.
11 De aan dit werk (besteden) tijd moet niet als verloren worden beschouwd.
12 Het (vermissen) gouden horloge is teruggevonden.
13 Ik ben dol op een (braden) haantje.
14 In 1573 werd de door alle Nederlanders (verachten) en (haten) landvoogd naar
Spanje terugeroepen.
15 De toeristen bewonderden de (verlichten) Amsterdamse grachten.
16 De stropers verborgen het (doden) wild in de bagageruimte van hun auto.