4 (volt. deelwoord als bijv. naamwoord)

Vul het bijvoeglijk naamwoord in. (Het ingevulde woord is GEEN werkwoord!)

Schrijf de bijvoeglijke naamwoorden gewoon op zoals je het hoort! Als het voltooid deelwoord op ..EN eindigt dan eindigt het bijvoeglijk naamwoord ook op ..EN. Eindigt het voltooid deelwoord op ..T of..D dan gewoon meteen een E plakken.
Het ijzer is GEBOGEN. Het GEBOGEN ijzer is kapot.
De weg is VERBREED. De VERBREDE weg is mooi.

1 De (vragen) inlichtingen werden mij onmiddellijk verstrekt.
2 De (verstrekken) inlichtingen waren zeer waardevol.
3 De door het KNMI (verwachten) regen bleef uit.
4 De (uitstellen) wedstrijd werd op een zaterdag ingelast.
5 Het (verplaatsen) schuurtje is op een betonnen fundering gezet.
6 Het voornaam (inrichten) herenhuis bracht op de veiling een half miljoen op.
7 De verkeerd (adresseren) brief is aan de afzender teruggezonden.
8 De (ontvreemden) portefeuille bevatte driehonderd gulden.
9 De (verliezen) portemonnee was op het politiebureau afgegeven.
10 De (rooien) aardappelen lagen op het veld te rotten.
11 Het (afbranden) huis was tegen brand verzekerd.
12 Op de druk (bezoeken) vergadering werd het nieuwe voorstel besproken.
13 De (aankondigen) veiling werd een week uitgesteld.
14 De verzekering vergoedde de (lijden) schade volledig.
15 Met (opheffen) hoofd stond de beklaagde voor de rechter.
16 In de feestelijk (verlichten) straat deden wij onze kerstinkopen.
17 De (verven) schuur ziet er weer mooi uit.
18 De (rijzen) problemen werden uitvoerig besproken.
19 De onder het puin (bedelven) stad werd opgegraven.
20 Er zijn wrakstukken van het (stranden) schip aangespoeld.